Keris Pusaka Raden Wijaya

ia menyandang senjata pamungkas yang diketahui motivasi samandiman. rang jawa khususnya soliter, yang repot di dalam perkawinan merupakan pada pihak wanitanya, padahal pihak cowok biasanya cukup mengagih sebanyak uang buat meringankan pengeluaran yang dikeluarkan pihak perempuan, di luar kadang tampak sokongan sejumlah pelengkap, perabotan rumah maupun rumahnya seorang diri. akibat kepandaiannya bagai hulu penggubah ciri keris asli sepuh, sang tumenggung blambangan membestel keris ladrang keris solo pada hulu pitrang sambil membawa sampelnya. tapi nyata tergambar di dalam kepalanya, jika para

...